Résultat de Yi Shu Ren Sheng | Télévision

2019
Yǐ Tiān Tú Lóng Jì
7.3
1970
Go Yi Yi Go
0.0
1970
Yi Dong Ji Huan
0.0
1970
Zhen Qing Zhen Yi
0.0
1970
Ren Min de Ming Yi
0.0
1970
Ou Xiang Yi Ji Bang
0.0
1970
Xin yi tian tu long ji
0.0
2007
이산
5.9
2010
동이
8.2
2006
Hwang Jin Yi
7.2
2004
불멸의 이순신
0.0
2016
新萧十一郎
8.0
2018
剑网3·侠肝义胆沈剑心
10.0
2013
불의 여신 정이
7.5
2016
亲爱的翻译官
6.0
2017
大军师司马懿之军师联盟
8.4
2005
終極一班
3.7
2004
陰陽大戦記
0.0
2016
女医·明妃传
7.5
2005
聊斋志异
8.0